Bernhard Getz jobber hovedsakelig med skatterettslige problemstillinger i tilknytning til transaksjoner og restruktureringer.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2019
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017
  • Advokatfullmektig, Ræder, 2015

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015
  • Valgfag, Bond University, 2013