Charlotte Gram Bauck arbeider hovedsakelig med bank og finansiering, pant og insolvens og fusjoner og oppkjøp. Hun bistår også klienter i forbindelse med leasing av luftfartøy, selskapsrett samt børs- og verdipapirrett.

Charlotte Gram Bauck er for tiden i permisjon.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2017
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2013

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012
  • Delstudier, University of Glasgow, 2011
  • Bachelor i økonomi og forretningsjus, Handelshøyskolen BI Oslo, 2007