Christopher Hestnes arbeider hovedsakelig med immaterialrett, herunder opphavsrett, samt kontraktsrett og selskapsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2016

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016