Christine Strøm arbeider med selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger i forbindelse med transaksjoner/M&A.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2018
  • LL.M. (Master of Laws), University of Minnesota, 2018