Dina Brask er spesialisert innen immaterialrett og relaterte rettsområder, herunder patentrett, varemerkerett, opphavsrett og markedsføringsrett. Hun bistår særlig klienter i tekniske bransjer, blant annet innen offshoreteknologi, digital teknologi og bioteknologi.

Brask har et spesielt fokus på IPR-relatert tvisteløsning. Hun har vært en del av Wiersholms team i mange store saker, blant annet relatert til gyldighet og krenkelse av patenter for oljeserviceteknologi og legemidler, gyldighet, krenkelse og degenerasjon av varemerker, krenkelse av opphavsrettigheter til software, brudd på konkurranseklausuler, samt misbruk av forretningshemmeligheter.

Brask bistår også regelmessig i forbindelse med utarbeidelse og forhandling av kommersielle avtaler, lisensiering av teknologi og knowhow, utvikling av strategier for beskyttelse av immaterielle rettigheter, FoU-samarbeid samt freedom to operate-analyser.

Videre gir Brask råd relatert til det regulatoriske rammeverket for virksomheter innen bioteknologi og medisinsk teknologi. Dette omfatter blant annet regulatoriske krav for utvikling og markedsføring av legemidler og medisinsk utstyr.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2019
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2015

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015