Ekaterina Pouzatcheva arbeider hovedsakelig med transaksjoner, herunder inngåelse av kommersielle kontrakter og gjennomføring av oppkjøp, salg og restruktureringer. Hun har særlig erfaring med transaksjoner innen fornybar energi.

Ekaterina bistår også ved rådgivning innen selskapsrett, fast eiendom og kontraktsrett og yter generell juridisk bistand i forbindelse med utvikling av prosjektporteføljer.

Ekaterina Pouzatcheva er for tiden i permisjon.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2016
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2012

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2012
  • LLM, EU Konkurranserett, King's College London, 2012