Erik Hauknes arbeider med selskapsrettslige spørsmål, generell kontraktsrett og arbeidsrett, både i forbindelse med tvisteløsning og transaksjoner.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2017
  • Årsenhet i psykologi, NTNU, 2012