Eirik Skoglund Knudsen arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning innen entrepriserett, arbeidsrett og alminnelig kontraktsrett.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2019
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2015
  • Saksbehandler, Jushjelpa i Midt-Norge, 2012-2014

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo, 2015