Fatima Dahri arbeider hovedsakelig med prosedyre, tvisteløsning, entreprise og annen kontraktsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2016

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015