Fredrik Nordahl Marthinussen arbeider med prosedyre og tvisteløsning, blant annet innen alminnelig kontraktsrett og entreprise.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2018
  • LL.M. (Master of Laws), University of Minnesota, 2018