Fredrik Randsborg arbeider hovedsakelig med skatterett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2017