Hans Augun Parmanns kjernekompetanse er innen prosedyre, tvisteløsning og kontraktsrett, særlig tvisteløsning innenfor entrepriserett (on- og offshore). Hans Augun er en dyktig prosjektleder og har bred erfaring med håndtering av store og komplekse saker for norske og internasjonale klienter. Han har erfaring fra alle domstolsnivåer, voldgift (norsk og internasjonal), forhandlinger og mekling.

Hans Augun bistår også innenfor selskapsrett, forvaltningsrett og plan- og bygningsrett.

Arbeidserfaring

  • Partner, Wiersholm, 2019
  • Senioradvokat, Wiersholm, 2014
  • Fast advokat, Wiersholm, 2011
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2010
  • Førstekonsulent, Sivilombudsmannen, 2009
  • Førstekonsulent, Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, 2008

Utdannelse

  • Advokatbevilling, State of New York, USA, 2010
  • Master of Laws (LL.M), University of Pennsylvania, 2009
  • Wharton Business and Law Certificate, The Wharton School of the University of Pennsylvania, 2009
  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2007