Håkon Cosma Størdal er spesialist i konkurranserett og leder av faggruppen EU/Konkurranserett. Han har omfattende erfaring med håndtering av komplekse konkurransesaker både fra privatpraksis og som juridisk direktør i Konkurransetilsynet. Håkon har som advokat håndtert noen av Norges mest profilerte fusjonssaker. Han har betydelig erfaring fra arbeid med grenseoverskridende fusjoner, og bistår jevnlig klienter i saker knyttet til kartellgranskninger og mulig misbruk av markedsmakt overfor Konkurransetilsynet, EU-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan. Håkon arbeider også med EU-/EØS-rett, statsstøtte og forvaltningsrett.

Håkon er rangert som en av Norges ledende advokater på konkurranserett av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500. Han er rangert som en up-and-coming konkurranserettsadvokat i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Håkon er medforfatter av Norsk Konkurranserett, Bind II Fusjonskontroll.

The "solution-oriented" Håkon Cosma Størdal regularly acts on competition matters relating to M&A transactions. Clients laud his "impressive ability to argue and win complex competition cases."

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Håkon ledet Wiersholm-teamet som bistod Coop i forbindelse med Konkurransetilsynets behandling og godkjenning av kjøpet av ICA Norge.
 •  
 • Håkon ledet Wiersholm-teamet som bistod Scandic i forbindelse med Konkurransetilsynets behandling og godkjenning av kjøpet av Rica Norge.
 •  
 • Håkon ledet Wiersholm-teamet som bistod partene i forbindelse med EU-kommisjonens og Konkurransetilsynets behandling og godkjenning av fusjonen mellom treningssenterkjedene SATS og ELIXIA.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2016
 • Senioradvokat, Wiersholm, 2013
 • Juridisk direktør, Konkurransetilsynet, 2010-2013
 • Leder av sekretariatet til utvalget som avga innstillingen "Mer effektiv konkurranselov" NOU 2012:7, 2011-2012
 • Seksjonsleder/avdelingsrådgiver/etterforskningsleder, Konkurransetilsynet, 2006-2010
 • Nasjonal ekspert, EFTAs overvåkningsorgan i Brussel, 2007-2008
 • Rådgiver/seniorrådgiver, Konkurransetilsynet, 2005-2006
 • Advokatfullmektig/advokat, Ro Sommernes advokatfirma DA, 2002-2005
 • Sensor, Universitetet i Bergen, 2007-

Utdannelse

 • Solstrandprogrammet for Yngre ledere, AFF/NHH, 2009-2010
 • Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, King's College, University of London, 2009
 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2002
 • Master of Laws (LL.M.), King's College, University of London, 2001