Heidi C. Willumsen arbeider hovedsakelig innenfor forretningsområdet bank og finans, hvor hun bistår norske og internasjonale klienter i ulike former for finansiering, herunder refinansiering og oppkjøpsfinansiering. Hun har i tillegg kompetanse innenfor gjeldsrestrukturering samt innenfor fusjoner og oppkjøp og selskapsrett.

Heidi C. Willumsen er for tiden i permisjon.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Wiersholm, 2014
  • Fast advokat, Wiersholm, 2010
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2006

Utdannelse

  • Cand. jur., Universitetet i Tromsø, 2005