Heidi C. Willumsen arbeider hovedsakelig innenfor forretningsområdet bank og finans hvor hun bistår norske og internasjonale klienter med ulike finansieringstransaksjoner, med hovedfokus på oppkjøpsfinansiering men også annen selskapsfinansiering. Hun har i tillegg kompetanse innenfor restruktureringer samt fusjoner og oppkjøp. Hun har i en periode arbeidet som advokat i DNB Bank ASA som rådgiver for Investment Banking Division i DNB Markets.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Wiersholm, 2019
  • Advokat, DNB Bank ASA, 2017-2018
  • Senioradvokat, Wiersholm, 2014
  • Fast advokat, Wiersholm, 2010
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2006

Utdannelse

  • Cand. jur., Universitetet i Tromsø, 2005