Helene Bogen arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning, samt med granskning, compliance og antikorrupsjon. Hun har en master innen antikorrupsjon fra Frankrike og har vært tilknyttet et forskningsprosjekt angående internasjonale regler om Corporate social responsibility i Paris. Helene har god kompetanse innenfor internasjonal rett, herunder EØS- og EU-rett, og bistår med rådgivning knyttet til forvaltningsrett, kontraktsrett og arbeidsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2010-2017
  • Master i Rettsvitenskap, Juridisk kommunikasjon og Antikorrupsjon, Frankrike, Université Paris II Panthéon-Assas og Université Aix-Marseille, 2015-2017