Henriette Broch arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner herunder oppkjøp av børsnoterte selskaper, børsnoteringer og emisjoner. Hun bistår også med generell rådgivning vedrørende selskapsrett og børs- og verdipapirrett.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2019
  • Secondment, DNB Bank ASA, Markets division, 2017
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2015

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015
  • Delstudier, University of Edinburgh, 2014