Henriette Lyngholt jobber hovedsakelig med prosedyre og tvisteløsning. Hun bistår også i forbindelse med eiendomsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger.

Henriette Lyngholt er for tiden i permisjon.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017
  • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, 2015-2016

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016
  • Bachelor i kriminologi, Universitetet i Oslo, 2011