Henriette Floridon Stenbeck har sin kompetanse innen finansregulatorisk rådgivning. Etter flere år i Finanstilsynet har hun opparbeidet seg god kunnskap om relevant regelverk for bl.a. banker, finansieringsforetak og betalingsforetak.

Henriette har utstrakt erfaring med tolkning av hvitvaskingsregelverket gjennom veiledning til foretak under Finanstilsynets tilsyn og stedlige tilsyn i bl.a. banker. Videre har hun, sammen med en representant fra ØKOKRIM, utgjort sekretariatet i Nasjonalt kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Hun har også vært Finanstilsynets representant i Norges delegasjon til Financial Action Task Force (FATF) siden 2016. I 2017 var hun en del av evalueringen av Islands etterlevelse av FATF sine 40 anbefalinger.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2018
  • Seniorrådgiver, Finanstilsynet, 2013-2018
  • Forfatter, Gyldendal Rettsdata, 2015-d.d.

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013
  • Enkeltemner i makroøkonomi, Universitetet i Oslo, 2006