Hildegunn Alsvik arbeider hovedsakelig med generell rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018
  • Advokatfullmektig, Schjødt, 2016

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016
  • Bachelor i jus og ledelse, Universitetet i Sørøst-Norge, 2013