Hans Kenneth Viga-Gerhardsen arbeider hovedsakelig med forsikringsrett, revisor-, styre- og advokatansvar, samt transportrett

I tillegg til prosedyre saker for domstolene, gir han rådgivning til norske og utenlandske forsikringsselskaper, forsikringsformidlere og forsikringskunder om forsikringsdekning, erstatningsansvar og regulatorisk rammeverk.

Hans Kenneths spesialitet er komplekse norske og internasjonale forsikrings- og transporttvister.

Han har også publisert flere fagartikler om forsikringsrett som har blitt omtalt i dommer avsagt av Høyesterett.

Hans Kenneth er rangert som en av Norges ledende forsikringsrettsadvokater av Legal 500. Han har også i mange år på rad blitt rangert av Finansavisen som den beste norske "up and coming" advokaten i forsikringsrett.

Hans Kenneth fører jevnlig saker for domstolene. Han har også publisert flere fagartikler på sine spesialområder.

Hans Kenneth er rangert som en av Norges ledende forsikringsrettsadvokater av Legal 500. Han er rangert som en ledende advokat på forsikringsrett i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

"Hans Kenneth Viga-Gerhardsen leads Wiersholm’s ‘top-notch’ team, which ‘understands the market better than most’ across marine, non-marine and professional liability insurance."

Legal 500, Insurance, 2018

Utvalgte Prosjekter

  • Hans Kenneth har i nesten 15 år arbeidet for og mot forsikringsselskap og andre forsikringsformidlere og kjenner bransjen godt. Han har ført en rekke saker for domstolene og forsvart advokater, styremedlemmer og revisorer mot millionkrav i tillegg til å prosedere prinsipielle tvister om forsikring og transportrett.

Arbeidserfaring

  • Partner, Wiersholm, 2015
  • Senioradvokat, Wiersholm, 2010
  • Advokat, Wiersholm, 2004
  • Advokatfullmektig, Lindh Stabell Horten, 2001-2004
  • Dagens leder av Advokatforeningens lovutvalg i forsikringsrett
  • Dagens leder av JUCs nettverk i Ansvar og Forsikring
  • Tidligere foreleser på BI og Universitetet i Oslo i forsikringsrett

Utdannelse

  • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2001

Verv

  • Advokatforeningens lovutvalg for forsikringsrett, formann