Helen Jørgensen jobber hovedsakelig innenfor shipping, herunder skipsbygging og –konvertering, og kjøp og salg av skip. Hun har også lang erfaring med fusjoner, kjøp og salg av selskaper og kommersielle avtaler generelt. Jørgensen underviser jusstudenter ved UIO i "Engelsk for jurister", og holder ofte foredrag for klienter og kolleger med temaer som kommersielle avtaler og "Working in English", som blant annet dekker forskjellene mellom norsk rettssystem og det engelske Common law-systemet, samt bruken av konsepter og terminologi fra Common law i internasjonale transaksjoner og dokumenter.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2008
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 1999
  • Advokatfullmektig, Thommessen Krefting Greve Lund, 1996-1999
  • Senioradvokat, Norton Rose, London, 1982-1996

Utdannelse

  • Solicitor of England and Wales
  • Substantive English Law Examinations
  • Additional diplomas in Shipping, Intellectual Property, Business law, European law