Ignazio Azzari Støen arbeider hovedsakelig med prosedyre og tvisteløsning, særling innenfor sjørett, sjøforsikringsrett og forsikringsrett. I tillegg underviser han i kontraktsrett ved universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2019
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2016
  • Universitetslektor (timebasis) innen kontraktsrett, Universitetet i Oslo, 2017
  • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, 2015

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015