Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2016
  • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, 2015

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2015