Jan Christian Borvik arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner, generell selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Han har også erfaring fra arbeid med finansregulatoriske rammevilkår.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2018