Jannicke Eilertsen arbeider hovedsakelig med private granskninger for nasjonale og internasjonale selskaper og offentlige organer innenfor ulike rettsområder. I tillegg jobber hun med internasjonal compliance, tvisteløsning, samt generell forretningsjuridisk rådgivning.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2016
  • Trainee, Gard (UK) Limited, 2012
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2012

Utdannelse

  • Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012
  • Delstudier ved University of Southampton, 2011