Jill Haugstvedt jobber primært med fusjoner og oppkjøp, herunder transaksjoner og restruktureringer. Hun bistår også med generell rådgivning, særlig innen selskapsrett og kontraktsrett.

Jill bistår med transaksjoner i teknologibransjen, detaljhandel- og finanssektoren m.m. En stor del av arbeidet hennes er grenseoverskridende, med fokus på internasjonale forretningstransaksjoner.

Jill Haugstvedt er for tiden i permisjon.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2014
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2010

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2010