Jon Rabben bistår hovedsakelig norske og internasjonale klienter innenfor energisektoren, og arbeider blant annet med oppkjøp, finansiering, kontraktsforhandlinger, tvisteløsning og regulatoriske spørsmål innenfor dette felt. Praksisen omfatter bistand til virksomhet på norsk sokkel, samt tradisjonell vannkraftvirksomhet og nye fornybare energikilder. Jon har møterett for Høyesterett.

Jon er rangert som en av Norges ledende eksperter på fornybar energi og petroleumsrett av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500. Han er rangert som en ledende ekspert i kategorien energi og klima og i kategorien olje og gass i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Moving up to the top tier, Jon Rabben continues to impress the electricity market with his command of the laws and regulations, with one client saying: "He really knows the energy sector inside and out." Other sources praise his calm approach, which allows him to "create a great environment for negotiations."

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Jon bisto Trønderenergi og NTE Energi med etablering, utvikling, finansiering og del-salg av Fosen Vind prosjektet, som med planlagt 1.000 MW kapasitet er Europas største landbaserte vindprosjekt. Prosjektet er for tiden under utbygging.
 •  
 • Jon har bistått sentrale aktører i mange av de største og mest fremtredende energitransaksjonene i senere år, herunder Fortums salg av nettvirksomheten i Østfold, Jämtkrafts investering i og etter hvert nedsalg av vannkraftaktiva kontrollert av Troms Kraft, og Elkems salg av vannkraftaktiva til offentlige eiere.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2017
 • Partner, Wikborg Rein, 2008
 • Fast advokat/advokatfullmektig, Wikborg Rein, 2000
 • Amanuensis, Juridisk Fakultet, UiT, 1999

Utdannelse

 • Møterett for Høyesterett, 2012
 • Cand. jur., UiT, 1999

Verv

 • Medlem, Advokatforeningens lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass
 • Nettverksleder, JUC nettverk for energirett