Jonas Sverre Mathisen jobber med transaksjoner/M&A, selskapsrett og generell kontraktsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2016

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2016
  • Spesialfag innenfor immaterielle rettigheter, UCLA School of Law, 2015