Karsten Kreiling arbeider hovedsakelig med fusjoner og oppkjøp, børs- og verdipapirrett, samt selskapsrett.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2017
  • Tysk advokat, Gleiss Lutz (Berlin), 2015-2017

Utdannelse

  • Tysk avsluttende embetseksamen (Berlin), 2015
  • Master of Laws in International Commercial and Business Law, King’s College London, 2012
  • Tysk cand. jur. embetseksamen, Humboldt-Universität zu Berlin, 2010