Kari Ellila Brodahl arbeider primært med oppkjøpsfinansiering og refinansiering under norske og internasjonale låneavtaler, syndikert lånefinansiering, utstedelse av obligasjonslån og generell selskapsrett tilknyttet sitt fagområde. Hun arbeider også med konkurs og insolvensrelaterte problemstillinger og rådgivning i denne forbindelse.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2019
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2016

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2015