Karl Magnus Ulstein-Rygnestad arbeider med generell rådgivning vedrørende børs- og verdipapirrett og selskapsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2017
  • Delstudier, University of Aberdeen, 2016