Kristoffer Krogh Grimstad jobber hovedsakelig med selskapsrett og kontraktsrett, med vekt på rådgivning og forhandlinger ved virksomhetsoverdragelser, fisjoner/fusjoner og kommersielle kontrakter. Han har særlig erfaring innen fornybar energi og spesiell kompetanse innen regulatoriske forhold relevant for investeringer i vannkraft, vindkraft, nettvirksomhet og annen relatert infrastruktur. Kristoffer bistår også ved rådgivning og representasjon overfor relevante offentlige myndigheter og domstoler.

Kristoffer bistår norske kraftselskaper, multinasjonale selskaper og private-equity fond. De siste årene har han bistått ved flere av de større investeringene og restruktureringene i norsk kraftbransje.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Wiersholm, 2018
  • Fast advokat, Wiersholm, 2016
  • Dommerfullmektig, Eiker, Modum og Sigdal tingrett, 2015-2016
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2011

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2011
  • International Law Certificate, American University Washington DC, 2010
  • American Public Law Certificate, American University, Washington DC, 2009