Kristian Elvestad Ottesen bistår norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, kapitalmarkedstransaksjoner samt rådgivning knyttet til selskapsrett. Ottesen bistår også særlig teknologi- og telecom-selskaper med rådgivning i forbindelse med transaksjoner.

Ottesen har bred erfaring med transaksjoner av næringseiendommer samt med generell rådgivning innen eiendomsrett og tvisteløsning.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2016
  • Dommerfullmektig, Nedre Telemark tingrett, 2015
  • Kursholder i selskapsrett, Universitetet i Oslo (Juridisk fakultet), 2015
  • Advokatfullmektig, Thommessen, 2012
  • Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, 2011
  • Medlem av kreditorutvalgslisten og diverse kreditorutvalg, Oslo byfogdembete, 2006

Utdannelse

  • Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012
  • Prosjektledelse, Høyskolen i Molde, 2015
  • Advokatbevilling, 2015