Lars Buan bistår norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, samt rådgivning knyttet til selskapsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2017