Mads Sæland arbeider i hovedsak med transaksjoner og selskapsrett.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2018
  • Advokatfullmektig, senere fast advokat, Ræder, 2016
  • Advokatfullmektig, Selmer, 2013

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013