Marte Nesse arbeider hovedsakelig med selskapsrett og kontraktsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2017
  • Masteroppgave, University of Cape Town, 2017