Maria Høye Haugstad jobber særlig med saker relatert til immaterielle rettigheter, markedsføringsrett, teknologi og tvisteløsning.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2018

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2017
  • Delstudier, Illinois Institute of Technology, Chicago-Kent College of Law, 2017