Maj Hines arbeider hovedsakelig med skatt og merverdiavgift. Maj har solid og bred erfaring med merverdiavgift i forvaltning, revisjonsbransjen, som forretningsadvokat og næringspolitisk i Norges største arbeidsgiverorganisasjon. Hun har også god erfaring med skatteforvaltning og næringspolitikk.

Arbeidserfaring

 • Senioradvokat, Wiersholm, 2018
 • Advokat, NHO, 2012
 • Senioradvokat, Grette, 2011
 • Regionleder Tax Buskerud, Ernst & Young Tax, 2010
 • Advokat, Ernst & Young Tax, 2007
 • Seksjonsleder, Oslo fylkesskattekontor, 2005
 • Skattejurist, Oslo fylkesskattekontor, 2002

Utdannelse

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 1999

Verv

 • Medlem, Skatteklagenemda, 2016-
 • NHOs representant, Samarbeidsforum mot svart økonomi (SMSØ), 2016-2018
 • Medlem, Banklovkommisjonen, 2015-2017
 • Medlem, Klagenemda for merverdiavgift (KMVA), 2014-2016