Morten Goller er Wiersholms Managing Partner.

Morten arbeider med tvisteløsning innen hele det forretningsjuridiske feltet, men med særlig fokus på anskaffelsesrett og skatterett. Han har også prosedert en rekke saker om kontraktsrettslige tvister, samt knyttet til konkurranserett. Han bistår også norske og utenlandske klienter med rådgivning innen anskaffelsesrett og EØS-rett, herunder særlig statsstøtterett. Morten arbeidet tidligere hos Regjeringsadvokaten og har vært nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Han har møterett for Høyesterett og prosederer et betydelig antall rettssaker for domstolene hvert år. Morten har også erfaring fra internasjonal voldgift og fra EFTA-domstolen.

Morten er rangert som Norges fremste ekspert på anskaffelsesrett og en ledende advokat på sivilrettslig prosedyre i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Her har han også blitt kåret til "Konkurrentenes mest ettertraktede advokat", og fått flest poeng totalt, de siste fire år. Han er videre rangert som Norges ledende advokat i anskaffelsesrett, samt en av de ledende advokatene (Band 1) innen prosedyre og tvisteløsning av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500.

Procurement and competition law expert Morten Goller is lauded by clients as “a truly amazing all-round lawyer.” He rises in the rankings on the back of excellent client feedback, which describes him as "brilliant" and "a very impressive and very pleasant lawyer."

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Morten har prosedert et betydelig antall skattesaker, herunder 10 saker for Høyesterett, herunder fra de senere år HR-2019-140-A, Yara, HR-2018-580-A, SalMar og Rt 2015 s 1260, Herkules.
 •  
 • Morten har prosedert flere saker om brudd på konkurransereglene, herunder Rt. 2008 s 1201 om foretaksstraff, og ett av svært få private søksmål om erstatningskrav for brudd på konkurransereglene i Borgarting lagmannsrett.
 •  
 • Morten har prosedert flere saker om offentlige anskaffelser enn noen annen advokat i Norge, og har vært advokat for saksøker i de fleste sakene der betydelige erstatningsbeløp er tilkjent en forbigått tilbyder. Som eksempel kan nevnes LB-2012-36777, Skanska (som ble tilkjent 56 millioner i erstatning, det høyeste beløp i noen rettskraftig dom), LB.-2015-102226, Seby, LB-2015-72805 BT Signaal mv. Morten bistår også offentlige oppdragsgivere i slike søksmål.

Arbeidserfaring

 • Managing Partner, Wiersholm, 2018
 • Partner, Wiersholm, 2014
 • Partner, Wikborg, Rein & Co, 2001-2014
 • Advokatfullmektig, senere advokat, Regjeringsadvokaten, 1993-2001
 • Verneplikt, Krigsadvokaten for Østlandet, 1992-1993

Utdannelse

 • Møterett for Høyesterett, 2001
 • LLM (Master of Laws), Columbia University, NY, 1996-97
 • Cand. Jur., Universitetet i Oslo, 1992

Verv

 • Pareto Securities AS, Styreformann
 • Pareto Offshore AS, Styreformann