Navid Behrouz har ansvaret for Wiersholms IT og for at firmaet har de verktøy og den sikkerhet som kreves.

Arbeidserfaring

  • IT-direktør, Wiersholm, 2007
  • IT-driftsleder, Hjemmet Mortensen AS, 2001-2007
  • IT-medarbeider, Hjemmet Mortensen AS, 1996-2001
  • IT-konsulent, Manpower, 1995-1996

Utdannelse

  • Objektorientert programmering,
  • Næringsakademiet, 1994-1995
  • Høyskolekandidat, Norges Høyskole for infomasjonsteknologi (NHI), 1991-1993