Peder jobber hovedsakelig med fast eiendom. Han bistår også i forbindelse med selskaps- og kontraktsrettslige problemstillinger.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017

Utdannelse

  • Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2016
  • Spesialemner i rettsvitenskap, University of Cape Town, 2016