Peder Knudtzon arbeider hovedsaklig med kapitalmarkedstransaksjoner herunder oppkjøp av børsnoterte selskaper, børsnoteringer og emisjoner. Han bistår også med generell rådgivning vedrørende selskapsrett og børs- og verdipapirrett.

Knudtzon er rangert som en rising star på området børs- og verdipapirrett i IFLR1000.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Wiersholm, 2015
  • Secondment, Seward & Kissel LLP, 2013
  • Fast advokat, Wiersholm, 2012
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2008

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2008