Pia-Maria Sjølie er ansvarlig for staffing, lønnsjustering, bonus, opprykk, oppfølging av permisjoner og karriererådgivning. Hun har videre ansvar for HR-rapportering og statistikker samt videreutvikling av firmaets HR- og rapporteringssystemer. Pia-Maria er også medlem av firmaets rekrutteringskomité.

Arbeidserfaring

  • HR-rådgiver, Wiersholm, 2016
  • HR-konsulent, Wiersholm, 2014
  • Rådgiver, Pensjonskasseforeningen, 2011

Utdannelse

  • Master i strategi og ledelse,
  • Norges Handelshøyskole, 2011
  • Bachelor i økonomi og administrasjon,
  • Norges Handelshøyskole, 2009