Ragnhild J. Nakling har bred erfaring med arbeidsrettslig rådgivning og tvisteløsning og bistår norske og internasjonale klienter med blant annet omorganisering og nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, ansettelser og opphør av arbeidsforhold, og i tvister for domstolene. Hun benyttes også som foreleser innen arbeidsrett og har erfaring fra en rekke granskinger.

Ragnhild J. Nakling er for tiden i permisjon.

Arbeidserfaring

  • Senioradvokat, Wiersholm, 2017
  • Dommerfullmektig, Oslo tingrett, 2013-2015
  • Fast advokat, Wiersholm, 2011
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2010
  • Rådgiver, Utenriksdepartementets Rettsavdeling, 2008-2010

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2007
  • Mellomfag i spansk språk og latinamerikastudier, Universitetet i Bergen, 2005
  • Grunnfag i litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen, 2003