Ronny Lund arbeider med kontraktsrett generelt og entrepriserett spesielt, både on- og offshore. Bistanden omfatter alle stadier av kontraktsforholdet, fra den prekontraktuelle fasen med forberedelser, utarbeidelse av kontraktsdokumenter og forhandlinger, til kontraktsadministrasjon og tvisteløsning i eller utenfor domstolene. Ronnys bakgrunn hos Kommuneadvokaten i Oslo har gitt ham god innsikt i og erfaring med tilgrensende rettsområder, inkludert generell og spesiell forvaltningsrett og reglene for den prekontraktuelle fasen av offentlige anskaffelser.

Ronny har også bred erfaring med prosedyre for norske og internasjonale voldgiftsretter. I tillegg er han mye brukt som mekler og voldgiftsdommer.

Ronny har møterett for Høyesterett.

Ronny er rangert som en av Norges ledende advokater på entrepriserett, prosedyre og tvisteløsning av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500.

Head of construction Ronny Lund is appreciated by clients for his high level of competence, as well as his "highly driven and commercial" approach, and the fact that he is a "great lawyer to have in court."

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Ronny ledet Wiersholms team i en omfattende tvist mellom et norsk og et utenlandsk selskap i offshoremarkedet om avslutningen av et joint venture-samarbeid om avfallshåndtering. Tvistesummen var på flere titalls millioner kroner, og voldgiftsbehandlingen fant sted over 2 uker. Saken ble vunnet fullt ut for Wiersholms klient, som også fikk tilkjent fulle saksomkostninger.
 •  
 • Ronny ledet Wiersholms team sammen med Helge M. Svarva i tvisten mellom Konsortiet AF/Kruger og Oslo kommune om byggingen av Oset Vannbehandlingsanlegg. Tvistesummen var på flere hundre millioner, og hovedforhandlingen ble berammet over 8 uker. Saken ble forlikt gjennom en vellykket utenrettslig mekling.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2010
 • Advokat, Wiersholm, 2005
 • Advokat, Kommuneadvokaten i Oslo, 2001-2005
 • Advokatfullmektig, Kommuneadvokaten i Oslo, 2000-2001
 • Stipendiat/forsker, Universitetet i Bergen, 1998-2000

Utdannelse

 • Medlem av meklingsutvalget, Advokatforeningens hovedstyre, 2017
 • Sertifisert mekler av Advokatforeningen (Meklingsakademiet/JUS), 2016
 • Møterett for Høyesterett, 2016
 • Cand. jur., Universitetet i Bergen, 1998

Verv

 • Utvalget for Byggekontrakter og Entrepriserett ved Juristenes Utdanningssenter, medlem
 • Tidsskrift for Forretningsjus, medredaktør