Rune Opdahl arbeider særlig med virksomheter på områdene media, teknologi, e-handel og farmasøytisk industri. Han bistår særlig med immaterialrett (som opphavsrett, varemerkerett og patentrett), personvernrett, markedsrett og kontraktsrett.

Rune er rangert som en av Norges ledende eksperter på immaterialrett og TMT av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500. Han er også rangert på førsteplass i kategorien up-and-coming på immaterialrett og media i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Clients say Rune Opdahl has "excellent negotiation skills" and "impressive knowledge." His personality also resonates well with clients: "He's very likeable. I don't think anyone would say anything bad about him. He has an intuition about what to say which makes the other side and the judge look favourably on him."

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Rune har vært Telenors prosessfullmektig i en rekke saker om opphavsrettskrenkelser på Internett. Dette omfatter saker hvor musikk- eller filmbransjen har begjært blokkering av nettsteder (som The Pirate Bay) eller begjært tilgang til abonnentsopplysninger. På vegne av Telenor har Rune i disse sakene arbeidet for at hensynet til personvern, rettssikkerhet og ytrings- og informasjonsfrihet har blitt ivaretatt på en forsvarlig måte.
 •  
 • Rune bistår en rekke av de største norske industrikonsern og mediebedrifter med å forberede sine virksomheter til EUs personvernforordning (General Data Protection Regulations, GDPR). Rune leder det juridiske arbeidet i disse prosjektene, som bl.a. består i å kartlegge eksisterende rutiner, gjøre gap-analyser opp mot kravene i GDPR, oppdatere policies og rutiner i samsvar med GDPR, samt bistå til at disse blir implementert i virksomhetene.
 •  
 • Rune har vært prosessfullmektig for Electromagnetic Geoservices (EMGS) i en patenttvist mot Petroleum Geo-Services (PGS). Saken omhandlet en patentert metode for oljedeteksjon. EMGS fremmet krenkelsessøksmål og PGS konkret med ugyldighetssøksmål. Det var satt av fem uker til saken i lagmannsretten, som antakeligvis ville gjort den til den mest omfattende patentsaken i Norge noensinne. Saken ble forlikt kort tid før ankeforhandlingen.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2015
 • Senioradvokat, Wiersholm, 2012
 • Fast advokat, Wiersholm, 2009
 • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2006

Utdannelse

 • Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2005
 • Studier i immaterialrett og IT-rett ved Universitetet i Southampton, 2004