Sebastian Hestnes Andresen arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner, generell selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Han har erfaring med å bistå selskaper og tilretteleggere i forbindelse med noteringsprosesser på Oslo Børs, samt obligasjonsutstedelser.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017

Utdannelse

  • Mastergrad i rettsvitenskap, Universitet i Oslo, 2017