Simen Bergsmark arbeider hovedsakelig med fusjoner og oppkjøp, børs- og verdipapirrett, samt selskapsrett.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2016
  • Dommerfullmektig, Kongsberg tingrett, 2015
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2011

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2011