Sindre Bogen arbeider hovedsakelig innenfor prosedyre og tvisteløsning.

Arbeidserfaring

  • Fast advokat, Wiersholm, 2018
  • Medredaktør, Gyldendal Rettsdata Sivilprosess, 2016
  • Secondee, Rolls-Royce Marine AS, 2015-2016
  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2014
  • Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen, 2011-2012

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen 2014
  • LL.M Degree, Penn State University USA 2014