Shabneet K. Bains arbeider med fusjoner og oppkjøp, i tillegg til børs- og verdipapirrett, selskapsrett og generell kontraktsrett.

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017
  • Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, 2015-2016

Utdannelse

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016
  • Bachelor i kultur- og samfunnsfag, Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2011