Stephan L. Jervell arbeider med prosedyre, tvisteløsning og forhandlinger, og offentligrettslige rammevilkår for næringslivet, inkludert EU/EØS-rett. Han har også kompetanse på forvaltningsrett, konkurranserett, statsstøtte- og anbudsrett, og kontraktsrett. Stephan har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig for norske domstoler. Han har prosedert flere saker for EFTA-domstolen og gjennomført høringer for EU-kommisjonen. Han har også erfaring som voldgiftsdommer i nasjonale og internasjonale voldgiftssaker.

I de senere år har Stephan i stor grad arbeidet med internasjonal voldgift i shipping, olje og gass, M&A-tvister og generell kontraktsrett. Han har prosedert en rekke saker for ICC og SCC og i ad hoc-voldgift.

Stephan er også forfatter av juridiske bøker og fagartikler.

Stephan er rangert som en av Norges aller fremste eksperter på sivilrettslig prosedyre i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Han er rangert som en ledende ekspert på prosedyre og tvisteløsning, anskaffelsesrett, og konkurranserett av de anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal 500.

Stephan Jervell's broad litigation expertise enjoys an “excellent reputation” in the market. He acts on a variety of dispute resolution cases, including European law, public procurement, energy and IP. Jervell also represents clients in international arbitration.

Chambers Europe, 2018

Utvalgte Prosjekter

 • Stephan var prosessfullmektig for taxiselskapene i Ski og Follo i en konkurranserettssak for EFTA-domstolen og norsk Høyesterett i 2017.
 •  
 • Stephan var prosessfullmektig for et norsk holdingselskap i en internasjonal voldgift for SCC i Stockholm vedrørende en M&A-tvist. Klienten ble tilkjent MEUR 67 pluss saksomkostninger.
 •  
 • Stephan var prosessfullmektig for en norsk aksjonær i en internasjonal voldgift for SCC i Stockholm vedrørende en aksjonærkonflikt i et globalt konsern. Klienten fikk fullt medhold og saksomkostninger.

Arbeidserfaring

 • Partner, Wiersholm, 2000
 • Gjesteforsker, Senter for Europarett, 1998-1999
 • Utreder, Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen, 1997-1998
 • Advokat, Regjeringsadvokaten, 1993-2000
 • Sensor, kursleder og foreleser, Universitetet i Oslo, 1990-

Utdannelse

 • Møterett for Høyesterett, 1999
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo, 1992
 • Master of Laws, Harvard Law School, 1994
 • Jervell har i tillegg advokatmegler- og voldgiftsdommerutdannelse.

Verv

 • Riksteateret, styreleder
 • Opplysningsvesenets Fond, styreleder
 • Diverse norske og utenlandske selskap, styreleder/-medlem
 • Utvalget for Forvaltningsrett, Juristenes Utdanningssenter, medlem
 • Gyldendal Rettsdata: Sivilprosess og Forvaltningsrett, Hovedredaktør